Obs! Riskgruppernas influensa- och coronavaccinationer vid vaccinationspunkterna har avslutats 17.11.2023. Personer som tillhör riskgrupper får vaccinen vid den egna hälsostationen. Vaccinationstid bokas i Maisa eller genom att ringa hälsostationen.

Riskgruppernas influensa- och coronavaccinationer i Helsingfors

Riskgruppernas influensa- och coronavaccinationer vid vaccinationspunkterna har avslutats 17.11.2023. Personer som tillhör riskgrupper får vaccinen vid den egna hälsostationen. Vaccinationstid bokas i Maisa eller genom att ringa hälsostationen. Se information om rådgivningsbyråernas klienters vaccinationer på adressen hel.fi/rådgivningarna.

Riskgruppernas influensa- och coronavaccinationer vid vaccinationspunkterna har avslutats 17.11.2023. Personer som tillhör riskgrupper får vaccinen vid den egna hälsostationen.

Om du hör till målgrupperna för båda vaccinerna får du influensavaccinet och coronavaccinet på samma gång.

Vi rekommenderar att riskgrupperna tar vaccinationerna. Vaccinerna minskar allvarliga sjukdomar, behov av sjukvård och dödsfall orsakade av smitta. Flera infektioner samtidigt kan öka risken för att bli allvarligt sjuk.

​Om en person har haft coronasjukdomen under hösten behöver hen inte, med tanke på skyddet, ett boostervaccin i början av året. Personen har fått ett utmärkt skydd från den genomgångna sjukdomen. Åt personen kan ändå erbjudas vaccin tidigast när det har gått minst tre månader sedan genomgången sjukdom. Läs mer på THL:s webbsida.

Se information om rådgivningsbyråernas klienters vaccinationer

Vem vaccineras?

Influensavaccinet ges till

  • personer som fyllt 65 år
  • gravida
  • barn under 7 år
  • personer som på grund av sjukdom eller vård tillhör riskgrupperna
  • personer som inleder värnplikt eller frivillig militärtjänst
  • personal inom social- och hälsovård samt läkemedelsförsörjning
  • den närmaste kretsen för personer som löper särskild risk att insjukna i svår influensa.

Se vem som är speciellt mottaglig för allvarlig influensa (THL)
Se närmare beskrivning av den närmaste kretsen (THL)
Se närmare beskrivningar av influensavaccinets målgrupper här (THL)

Boostervaccinationer mot corona under höstvintern ges till

  • personer som fyllt 65 år
  • personer som fyllt 18 år och hör till medicinska riskgrupper
  • personer som fyllt 12 år med kraftig immunbrist

Se närmare beskrivningar av boostervaccinationens målgrupper här (THL)