Obs! Riskgruppernas influensa- och coronavaccin ges igen på hösten 2024. Vi kommer att meddela när vaccinationerna börjar senare. För tillfället går det inte att få vaccin.

Riskgrupperna

Vem får influensavaccinet och boostervaccinet mot corona under höstvintern?

Influensavaccinet ges till

  • personer som fyllt 65 år
  • gravida
  • barn under 7 år
  • personer som på grund av sjukdom eller vård tillhör riskgrupperna
  • personer som inleder värnplikt eller frivillig militärtjänst
  • personal inom social- och hälsovård samt läkemedelsförsörjning
  • den närmaste kretsen för personer som löper särsild risk att insjukna i svår influensa.

Se vem som är speciellt mottaglig för allvarlig influensa (THL)
Se närmare beskrivning av den närmaste kretsen (THL)
Se närmare beskrivningar av influensavaccinets målgrupper här (THL)

Boostervaccinationer mot corona under höstvintern ges till

  • personer som fyllt 65 år
  • personer som fyllt 18 år och hör till medicinska riskgrupper
  • personer som fyllt 12 år med kraftig immunbrist

Se närmare beskrivningar av boostervaccinationens målgrupper här (THL)

Grundfriska personer under 65 år, som inte har sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronasjukdom, behöver inte boostervaccinationen. De tidigare rekommenderade tre vaccindoserna, genomgången coronasjukdom medräknad, ger fortfarande denna grupp ett utmärkt skydd mot allvarlig coronasjukdom.
Mer information om coronavaccinationer för andra grupper.

Klienter vid rådgivningsbyråerna

Se information om rådgivningsbyråernas klienters vaccinationer här.

Skolelever

Skolelever som hör till riskgrupperna får höstvinterns boosterdos av coronavaccinet med tidsbokning vid Malms centraliserade rådgivningstjänst (Malms bygata 17 A). Vaccinationstiden bokas genom att ringa rådgivningens telefontjänst. Skolelever som hör till riskgrupperna får influensavaccinet vid stadens vaccinationspunkter eller vid skolhälsovården. Föräldrar kan boka en vaccinationstid till den egna skolan skolhälsovårdare.

Obs. Rådgivningens telefontjänst betjänar endast rådgivningsklienter och skolelever som hör till riskgrupperna.

Studerande

Studerande som hör till riskgrupperna får influensavaccinet och coronavaccinets höstvinterns boosterdos vid vaccinationspunkterna eller i enlighet med en separat anvisning vid sin egen läroanstalt. Studerande inom social- och hälsovårdsbranschen som inleder en praktikperiod erbjuds vaccinet inom studerandehälsovården. Mer exakt information om tidsplanen för studerandes influensavaccinationer får du av hälsovårdaren vid din läroanstalt.

Omsorgstjänsternas klienter

Helsingfors sjukhus bäddavdelningar, seniorcenter och servicehus vaccinerar sina klienter. Hemvårdens rörelsehindrade klienter vaccineras hemma. Hemvårdens övriga klienter, som kan besöka vaccinationspunkterna, vaccineras enligt samma tidtabell som de övriga stadsborna vid vaccinationspunkterna.

Personal inom social- och hälsovård samt läkemedelsförsörjning

Personal inom social- och hälsovården samt läkemedelsförsörjningen får i första hand influensavaccinet via sin företagshälsovård.

Boostervaccinationen mot corona under höstvintern rekommenderas för social- och hälsovårdspersonal endast om den anställda på grund av sin ålder eller underliggande sjukdom hör till en målgrupp för boostervaccinationen. Det finns inte medicinska grunder för boosterdoser för alla yrkespersoner inom social- och hälsovården.