Obs! Riskgruppernas influensa- och coronavaccinationer vid vaccinationspunkterna har avslutats 17.11.2023. Personer som tillhör riskgrupper får vaccinen vid den egna hälsostationen. Vaccinationstid bokas i Maisa eller genom att ringa hälsostationen.

Vacciner

Vaccin som används: influensavaccin och boostervaccinet mot corona under höstvintern.

Influensavaccin som är i bruk:

Influensavaccinet skyddar mot influensa och dess följdsjukdomar, såsom öroninflammation, luftrörskatarr, lunginflammation samt hjärtinfarkt och cirkulationsstörningar i hjärnan.

Influensavaccinet minskar

  • antalet dödsfall som beror på influensa samt sjukhus- och institutionsvård
  • incidensen av allvarlig influensa
  • följdsjukdomar, såsom öroninflammation, luftrörskatarr, lunginflammation, hjärtinfarkt och cirkulationsstörningar i hjärnan
  • influensasmittor: då den som vaccinerats inte själv blir sjuk smittar hen inte heller andra

Läs mer om influensavaccinet på THL:s webbplats

Boostervaccination mot corona under höstvintern 2023

Boostervaccinet mot corona under höstvintern är det nya Comirnaty XBB.1.5 30 mikrog/dos-variantvaccinet.

Syftet med den nya boostervaccinationen är att minska allvalig sjukdom, behov av sjukhusvård och dödsfall orsakade av corona. Boostervaccinationen rekommenderas för grupper med den största risken för allvarlig coronasjukdom, eftersom coronasjukdom möjligen förekommer mer på hösten och vintern.

XBB.1.5-vaccinerna förväntas inte ge något betydande skydd mot mild coronasjukdom eller smittor.

Lär mer om XBB.1.5 30 mikrog/dos-vaccinet på THL:s webbplats

Novavax Nuvaxovid-vaccin (Länk leder till extern tjänst) kan ges som boosterdos till personer som fyllt 18 år och har medicinska hinder för eller inte vill ta XBB.1.5-vaccinet. Nuvaxovid-vaccinet kan användas som boosterdos för personer mellan 12 och 17 år om de hör till en riskgrupp och har medicinska hinder för att ta XBB.1.5-vaccinet. I Finland rekommenderas Nuvaxovid-vaccinet inte för män och pojkar under 30 år. Om en person som hör till denna grupp har ett medicinskt hinder för att ta XBB.1.5-vaccinet, kan Nuvaxovid övervägas på basen av individuell bedömning.

Obs! Nuvaxovid är för närvarande inte tillgängligt.